AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: El Holding, Director pagaments i devolucions és BLU SIMAR, S. L. (en posteriors BS), PROPIETARI de la marca BRAVANAUTIC, registrat el 07/06/2017 amb el núm. 372.157, amb domicili al carrer de FUTUR, S/N, VIVER EMPRESES ALTA MAR, OFICINA 3, 17252 SANT ANTONI DE CALONGE, GIRONA número de C.I.F.:B-55175467

Correu electrònic de contacte: INFO@BRAVANAUTIC.COM del lloc web.

2. USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal BS atribueix la condició d'usuari, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

WWW.BRAVANAUTIC.COM proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "Els continguts") BS en línia o els seus socis a l'usuari pot tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. BS es reserva el dret a eliminar qualsevol comentari i les contribucions que violin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornografia, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, BS no és responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Us informem que les dades personals dels nostres clients seran tractades d'acord amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, Minimització de les dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectar altres obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 Abril de 2016 sobre la protecció dels individus en relació amb el tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades.

Per complir amb el Reglament esmentat, Hem actualitzat la nostra política de privacitat:

 • Responsable: BLU SIMAR, S.L., NIF: B55175467, Casa: C / de Futur, s/n, VIVER d'empreses estranger, Oficina 3, 17252, Sant Antoni de Calonge, Girona, Telèfon: +34639622001, correu electrònic: info@bravanautic.com
 • Finalitat del tractament: Tractem la informació que vostè proporciona per a prestar el servei demanat, enviar-li comunicacions relatives als productes adquirits o similars i comprovar les.
 • Origen i categoria de dades tractades: les dades personals que tractarem són les dades identificatives que proporcioneu a través del formulari d'inscripció que trobareu al nostre lloc Web.
 • Temps d'emmagatzematge: les dades proporcionades es mantindrà sempre que la relació durant els anys necessaris complir amb les obligacions jurídiques o comercials.
 • Legitimació: Tractem les seves dades només si tenim el seu exprés i el consentiment informat per fer-ho, i sempre d'acord amb les finalitats descrites.
 • Destinataris: les dades que vostè proporciona no és transferit a tercers, excepte en casos on hi ha una obligació legal.
  Tot i que, per dur a terme certes funcions imprescindibles per a la prestació del servei, les dades poden ser processats per tercers que actuïn com a gestors del tractament i que contractualment obligats al compliment de les obligacions legals del responsable del tractament, mantenir la confidencialitat i el secret de la informació.
 • Drets: vostè és propietari dels drets següents sobre les seves dades personals:
  – Dret a sol·licitar l'accés a dades personals.
  – Dret a sol·licitar la rectificació o supressió.
  – Dret a sol·licitar la limitació o oposició del seu tractament.
  – Dret a la portabilitat de dades.

Per a l'exercici dels drets ha d'anar una comunicació escrita per correu electrònic a l'adreça info@bravanautic.com indicant el dret que vol exercir.

Així mateix, Us informem que podeu demanar la tutela dels seus drets amb l'agència de protecció de dades espanyola amb seu central al carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid".

Per complir amb el Reglament esmentat, Hem actualitzat la nostra política de privacitat que es mostra per sota:

 • Qui és responsable de la tramitació de les seves dades?
 • Propòsit va tractar de fer les seves dades i sota quina autoritat??
 • Quines categories de dades tractades i on obtenir aquestes dades?
 • Qui són els destinataris de les seves dades i la com emmagatzemar-los?
 • Quant temps podem conservar les seves dades?
 • Quins són els seus drets i com podeu exercir-los?
 • Canvis en la política de privacitat.

 

1. QUI ÉS RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ DE LES SEVES DADES?

La persona responsable serà la societat BLU SIMAR, S.L., NIF: B-55175467, Casa: C / de Futur, s/n, VIVER d'empreses estranger, Oficina 3, 17252, Sant Antoni de Calonge, Girona, representat per Eric Mañes Bastús, com a administrador. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el volum 2931, Foli 7, inscripció 2 amb full GI-55213. Telèfon: +34639622001, info@bravanautic.com.
La societat està dedicada al lloguer d'embarcacions de plaer, Carta, treballs professionals, formació, Consultoria i desenvolupament de producte i màrqueting en línia, Fires i esdeveniments nàutics i oferir els nostres serveis a través de les marques BravaNautic i Blu Simar, S.L..
(D'ara endavant, l 'empresa"o la"companyia").

2. AMB EL PROPÒSIT QUE TRACTEM LES SEVES DADES I SOTA QUINA AUTORITAT??

La informació que proporcioneu a través del lloc web o aplicació pot variar segons els serveis que vostè sol·liciti o les accions que el hàgem autoritzat expressament. En general, Tractem les seves dades amb les finalitats següents:

 • Prestar el servei demanat, registrar com a client i gestionar la relació contractual amb vostè. Base legitimadora de l'objectiu actual és la relació contractual entre el client i la societat i la seva aplicació per a la matrícula.
 • Enviar-li comunicacions relatives als serveis contractats o similars per correu electrònic. Tot i que, en qualsevol moment pot oposar-se aquestes comunicacions a través de correu electrònic pròpia que reben o a través del nostre servei al client d'enviament. Base legitimadora de l'objectiu actual és la relació contractual entre el client i l'empresa i el seu consentiment.
 • Comprovi el nostre servei. Base legitimadora de l'objectiu actual és la relació contractual entre el client i la societat.
3. QUÈ CATEGORIES DE DADES TRACTADES I ON OBTENIR AQUESTES DADES??

Les dades personals que tractarem són les dades identificatives que ens proporciona directament, ja sigui a través del formulari d'inscripció que trobareu a la nostra web o mitjançant altres mitjans com, Per exemple, dubtes o reclamacions plantat al servei al client.

Especialment, dades personals que consten en les següents categories:

 • Dades identificatives: nom i cognoms, Casa, Adreça de correu electrònic, número de telèfon, nombre i passaport o un altre document reconegut d'informació d'identificació personal.
 • Dades econòmiques: crèdit/dèbit targeta o altre pagament dades d'informació.

En qualsevol cas, la societat no es fa responsable de l'ús d'informació falsa, inexactes, incompleta, no s'actualitza a càrrec del client.

4. QUI SÓN ELS DESTINATARIS DE LES SEVES DADES I COM LA BOTIGA??

4.1. Destinataris: les dades que vostè proporciona no és transferit a tercers, excepte a les administracions públiques, Jutges, Tribunals, Les forces i cossos de seguretat en casos on hi ha una obligació legal de facilitar-los.

4.2. Encarregat de tractament: per dur a terme certes funcions necessàries per a la prestació del servei per l'empresa, les dades poden ser processats per tercers que actuïn com a gestors del tractament i que contractualment obligats al compliment de les obligacions legals del responsable del tractament, mantenir la confidencialitat i el secret de la informació.

4.3. Categories: Categories de destinataris que tractarà les dades amb les finalitats indicades i partint de la base legitimadora són els següents:

DESTINATARI TIPUS DE DADES BASE LEGITIMADORA DE
Administracions públiques, Jutges, Tribunals, Les forces i cossos de seguretat Dades de l'indicatiu Conformitat amb l'obligació legal
Proveïdors de servei tècnic, Servei d'allotjament i núvol Dades de l'indicatiu Desenvolupament de la relació contractual
Serveis postals, distribució i missatgeria Dades de l'indicatiu Desenvolupament de la relació contractual
Màrqueting i publicitat socis Dades de l'indicatiu Mostrar contingut personalitzat. Enviar promocionaless
5. QUANT TEMPS PODEM CONSERVAR LES SEVES DADES?

Les dades proporcionades es mantindrà sempre que la relació contractual amb el client.

Quan les dades ja no és necessari per a la finalitat per la qual es va obtenir, que es bloqueja i estarà disponible només a petició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o a les administracions públiques competents els anys necessaris complir amb les obligacions legals i, Un cop hagi transcorregut aquest període, Ells seran completament eliminats.

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I POT EXERCITAR-LOS??

6.1. Drets. La nostra política de protecció de dades atorga una sèrie de drets en relació al tractament de les dades que impliquen que els nostres serveis es poden resumir en els següents:

 • Dret d'accés: saber quin tipus de dades es tracta amb vostè.
 • Dret de rectificació: per sol·licitar la modificació de les dades per aquests inexacta o no pot ser veraç.
 • Dret de supressió: sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no és necessari.
 • Dret a la limitació: el marcatge de les dades personals emmagatzemades per limitar el seu tractament en el futur.
 • Dret d'oposició: demanar el cessament de l'enviament de comunicacions comercials.
 • Dret de portabilitat: Això permet que la persona a rebre les seves dades personals en un format estructurat, l'ús comú i mecànica moure lectura, copiat o transmesos a una altra persona a càrrec.

6.2. Dret a revocar el consentiment. Vostè pot revocar el consentiment donat, Notificar per correu electrònic a info@bravanautic.com, o per correu a C / de Futur, s/n, VIVER d'empreses estranger, Oficina 3, 17252, Sant Antoni de Calonge, Girona, Espanya.

6.3. Dret a no ser sotmès a una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les dades. També teniu el dret a sol·licitar que no dur a terme el tractament de les dades personals que implica la presa de decisions responsable que afecta significativament i és dut a terme automàticament i sense intervenció humana.

6.4. Exercici dels drets. L'empresa garanteix l'adopció de les mesures necessàries per garantir l'exercici d'aquests drets de forma gratuïta. Així mateix, per a l'exercici dels drets ha d'anar una comunicació escrita per correu electrònic a l'adreça info@bravanautic.com indicant el dret que vol exercir.

6.5. Dret a presentar una queixa amb una autoritat de supervisió. Així mateix, Us informem que podeu demanar la tutela dels seus drets amb l'agència de protecció de dades espanyola amb seu central al carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

7. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

La nostra política de privacitat pot ser modificada periòdicament. L'última versió de la nostra política de privacitat es poden trobar al nostre lloc web.

BS compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. per això, costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a INFO@BRAVANAUTIC.COM, de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, BS assessora donant la aplicació de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

BS o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etcètera), BS o els seu llicenciants propietat.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense el permís de BS. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i Propietat Industrial de BS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari s'haurà d'abstenir de suprimir, canvi, eludir o manipular qualsevol protecció dispositiu o sistema de seguretat que va instal·lar a les pàgines de BS.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

BS no és responsable de, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-.

7. MODIFICACIONS

BS es reserva el dret de fer modificacions sense anunciar que estimi convenient en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que en WWW.BRAVANAUTIC.COM es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, BS no exerceix cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas
BS assumirà cap responsabilitat pel contingut d'algun enllaç pertanyent a un web exterior, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i
constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ

BS es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al portal i/o serveis prestats sense previ avís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

10. GENERALITATS

BS perseguir l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol ús indegut del seu lloc Web exercint totes les accions civils i penals que els pogués correspondre en dret.

11. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIONS

BS ofereix l'anul·lació de l'usuari i tornar a les polítiques en cadascun dels productes, en l'apartat corresponent, així com en el bo que envia per cada reserva.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

BS podrà modificar en qualsevol moment les condicions, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per altres.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre BS i l'usuari es regiran per la legislació espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.